Realizované projekty

STILLA, a.s. Liptovský Mikuláš za podpory Európskej únie realizuje nasledovné projekty.

     
EU Vlajka Logo OP

Tento projekt sa
realizuje s podporou

EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia
do Vašej budúcnosti

Názov realizovaného projektu:

Prijímateľ:

Výška finančného príspevku:

Začatie projektu:

Ukončenie projektu:

Inovácia výroby profilových systémov v spoločnosti STILLA, a.s.

STILLA, a.s. Palugyayho 1/787, 031 01 Liptovský Mikuláš

220.230,50.- EUR

05/2010

04/2012