História a rozvoj spoločnosti STILLA

Pôsobenie spoločnosti, od založenia v roku 2003, je orientované na profilové systémy v stavebnom priemysle. Hlavným zámerom je špecializácia na prevedenie stavebných detailov v interiéri a exteriéri stavby s dôrazom na detaily pri podlahách, stenách a stropoch.

Pri vzniku spoločnosti boli hlavné produkty nakupované od významných európskych producentov. V roku 2006 začala nová etapa rozvoja, prípravou a realizáciou výrobných aktivít. Zameranie produkcie - riešenie profilových prvkov na bázi kovov a ich mechanického opracovania s následným dekorovaním fóliami.

Viaceré technologické postupy vo výrobnom procese sú originálnym riešením od vývoja po realizáciu zariadenia v spolupráci s konštrukčnými kanceláriami.


V sortimente objektových dilatácií spoločnosť vyvíja montážne postupy a konštrukcie pre systémy podlahových dilatácií.

Pre nami vyrábané produkty kladieme veľký dôraz na použitie materiálov a technológií s minimálnym vplyvom na životné prostredie. V jednotlivých výrobných postupoch zohľadňujeme použitie nových materiálov a systémov, ktoré prinášajú menej škodlivých látok a odpadov.

Výstavba nového administratívno-výrobného objektu Stilla, a.s.

V priebehu rokov 2009 - 2011.