O spoločnosti STILLA, a.s.

Prinášame na trh širokú ponuku pre konštrukčné, technické a estetické riešenie ukončenia povrchových materiálov na podlahách, stenáchstropochinteriérochexteriéroch stavieb. Súčasťou ponuky spoločnosti sú riešenia pre objektové dilatácie od spodnej stavby po strešnú konštrukciu.


Na základe individuálnych návrhov a vývoja inovujeme  výrobu produktov pod obchodnou značkou "EUROFINAL".

 


Ponúkame profilové systémy rozdelené do nasledovných kategórií:

  • profily pre parkety, koberce, pvc a linoleum
  • profily pre keramické obklady a dlažby
  • profily pre omietky, sádrokartóny a zatepľovacie systémy
  • riešenia pre objektové dilatácie

Pre výrobu a predaj našich produktov platia základné kritériá:

  • technické a estetické navrhovanie profilových prvkov
  • výber materiálov a dodávateľov spĺňajúcich kvalitatívne a technické požiadavky
  • príprava a realizácia výroby na technológiách vysokej úrovne a spoľahlivosti
  • realizácia výroby s využitím materiálov a technológií s minimálnou záťažou na životné prostredie
  • kvalitný servis a marketing všetkým zákazníkom
Požiadavky a pripomienky k ponúkaným produktom sa stávajú záväzkom na zvyšovanie kvality a rozširovanie ponuky pre našich zákazníkov.