Soklový profil s vložkou 60x15 mm

 Charakteristika

Hliníkový soklový profil s plastovou vložkou, ktorá zabezpečuje stále upevnenie vkladaného podlahového materiálu hrúbky 3 - 11 mm

Rez montážou

Rez

Objednávkové kódy

Farba Dĺžka
250 cm
Eloxovaný hliník
šampanský matný 3310 0737 411 250
strieborný matný 3056 7108 501 100

Poznamka: v balení vrátane plastovej vložky, skrutiek a hmoždín

Balenie

individuálne

Príslušenstvo k soklovému profilu s vložkou 60x15 mm

Prvok Povrchová úprava Objednávkový kód Produktové foto
Eloxovaný hliník
Koncový prvok ľavý šampanský matný 3310 0737 610 800
strieborný matný  3310 1137 610 800
Koncový prvok pravý šampanský matný 3310 0737 610 801
strieborný matný 3310 1137 610 801
Priamy napájací prvok šampanský matný 3310 0737 610 802
strieborný matný 3310 1137 610 802
Vonkajší roh 90o šampanský matný 3310 0737 610 803
strieborný matný 3310 1137 610 803
Vnútorný roh 90o šampanský matný 3310 0737 610 804
strieborný matný 3310 1137 610 804

Materiál:

hliník