Soklový profil 58x12 mm

 Charakteristika

Hliníkový soklový profil vhodný na prekrytie nerovností medzi podlahovým materiálom a stenou. V ponuke vo farbe šampaň a striebro.

Rez montážou

Rez

Objednávkové kódy

Farba Dĺžka
250 cm
Eloxovaný hliník
šampanský matný 3312 0737 411 250
strieborný matný 3312 1137 411 250

Balenie

individuálne

Príslušenstvo k soklovému profilu 58x12 mm

Prvok Povrchová úprava Objednávkový kód Produktové foto
PVC
Koncový prvok ľavý šampanský matný 3312 3037 600 800
strieborný matný  3312 3237 600 800
Koncový prvok pravý šampanský matný 3312 3037 600 801
strieborný matný 3312 3237 600 801
Priamy napájací prvok šampanský matný 3312 3237 600 801
strieborný matný 3312 3237 600 802
Vonkajší roh 90o šampanský matný 3312 3037 600 803
strieborný matný 3312 3237 600 803
Vnútorný roh 90o šampanský matný 3312 3037 600 804
strieborný matný 3312 3237 600 804

Materiál:

PVC

lakovaný plast - šampanský matný

lakovaný plast - strieborný matný