Obojstranný soklový profil 60x15 mm

 Charakteristika

Hliníkový soklový profil s drážkou pre inštaláciu podlahového materiálu hrúbky maximálne 3 mm (vinyl, linoleum,...). Soklový profil je obojstranne použiteľný. V ponuke v dvoch prevedeniach eloxovaného hliníka.

Rez montážou

Rez

Objednávkové kódy

Objednávkové kódy

Farba Dĺžka
250 cm
Eloxovaný hliník
šampanský matný 3311 0737 411 250
strieborný matný 3311 1137 411 250

Poznamka: v balení vrátane plastovej vložky, skrutiek a hmoždín

Balenie

individuálne

Príslušenstvo k soklovému profilu s vložkou 60x15 mm

Prvok Povrchová úprava Objednávkový kód Produktové foto
Eloxovaný hliník
Koncový prvok ľavý šampanský matný 3311 0737 610 800
strieborný matný  3311 1137 610 800
Koncový prvok pravý šampanský matný 3311 0737 610 801
strieborný matný 3311 1137 610 801
Priamy napájací prvok šampanský matný 3311 0737 610 802
strieborný matný 3311 1137 610 803
Vonkajší roh 90o šampanský matný 3311 0737 610 803
strieborný matný 3311 1137 610 803
Vnútorný roh 90o šampanský matný 3311 0737 610 804
strieborný matný 3311 1137 610 804

Materiál:

hliník