Vodotesný dilatačný profil - séria 635

Použitie

Skladovacie a montážne haly, parkovacie domy, podzemné garáže, mosty pre chodcov.

Vlastnosti

  • Jednoduchá montáž,
  • výmena dilatačnej vložky bez narušenia podlahovej konštrukcie,
  • nerezový prítlačný profil dilatačnej vložky,
  • dilatačná vložka odolná voči prerazeniu a poškodeniu,
  • pružné napojenie dilatačnej konštrukcie v styku s podlahou.

Materiál

Hliník + PVC modifikované nitril kaučukom + nerezový prítlačný profil.

Dilatácia 635 A
Dilatácia 635 A

Použitie pre parkovacie domy, podzemné garáže.

Dilatácia 635 B
Dilatácia 635 B

Použitie pre parkovacie domy, podzemné garáže.

Dilatácia 635 C
Dilatácia 635 C

Použitie pre parkovacie domy, podzemné garáže.

Dilatácia 635 D
Dilatácia 635 D

Použitie pre mosty pre chodcov, parkovacie domy.