Podlahové dilatácie

Prevedenie podľa požiadavky na zaťaženie konštrukcie, šírku dilatačnej škáry, požadovaný montážny postup
a materiálové prevedenie dilatačnej konštrukcie.