Referencie

APOLLO Bratislava, I. etapa

Realizácia: 2004 - 2005
Dodávka a montáž objektových dilatácií:
 • séria 500/Na-050 celkom 20 m
 • séria 426/ALR-050 celkom 400 m
 • séria 446/c-050 celkom 260 m
 • séria 445/e-050 celkom 480 m

 

NBS Bratislava

Realizácia: 2005 - 2006
Sanácia objektových dilatácií v podzemných garážach:
 • séria 500/Na-050 celkom 800 m

 

CBC 1-2 Bratislava

Realizácia: 2006
Dodávka a montáž objektových dilatácií:
 • séria 500/Na-050 celkom 450 m

 

AUPARK TOWER Bratislava

Realizácia: 2006 - 2007
Dodávka a montáž objektových dilatácií:
 • séria 500/Na-050 celkom 600 m

 

APOLLO Bratislava, II. etapa

Realizácia: 2007 - 2008
Dodávka a montáž objektových dilatácií:
 • séria 635/A-060 celkom 1.200 m

 

CASSOVAR Košice, I. etapa

Realizácia: 2008
Dodávka a montáž objektových dilatácií:
 • séria 635/A-060 celkom 150 m
 • séria 635/D-060 celkom 50 m

 

Aupark Piešťany

Realizácia: 2009
Dodávka a montáž objektových dilatácií:
 • séria 635/A celkom 700 m
 • séria 446/b-030 celkom 80 m

 

Aupark Žilina

Realizácia: 2009 - 2010
Dodávka a montáž objektových dilatácií:
 • séria 635/A-060 celkom 150 m
 • séria 446/b-030 celkom 330 m

 

CBC 3-5 Bratislava

Realizácia: 2010
Dodávka a montáž objektových dilatácií:
 • séria 635/A-060 celkom 250m

 

Aupark Košice

Realizácia: 2010 - 2011
Dodávka a montáž objektových dilatácií:
 • séria 635/A-060 celkom 950 m
 • séria 446/b-050 celkom 1100 m

 

Carrefour Bratislava

Realizácia: 2011
Dodávka a montáž objektových dilatácií:
 • celohliníková dilatačná konštrukcia celkom 250 m
 • séria 635/A-060 celkom 20 m

 

Administratívno-prevádzková budova LPS SR

Realizácia: 2011
Dodávka a montáž objektových dilatácií:
 • séria 635/A-060 celkom 110 m

 

Reding tower II

Realizácia: 2011
Dodávka a montáž objektových dilatácií:
 • séria 635/A-060 celkom 160 m