Zmeny v sortimente obkladových profilov

Vážení zákazníci

na základe vývoja hospodárskej situácie na Slovensku, konkurenčných ponúk a cien na trhu stavebných komodít sme sa rozhodli pristúpiť k prehodnoteniu cenových relácií profilov pre keramické obklady a dlažby. S potešením Vám oznamujeme, že v rámci uvedeného sortimentu došlo nielen k úprave cien ale aj balení.  Ako jednu z najdôležitejších zmien Vám dávame do pozornosti zmenu v balení PVC obkladových profilov – vnútorné aj vonkajšie rohy. V tomto sortimente môžete profily ktorejkoľvek výšky a ktorejkoľvek farby objednávať v jednotnom balení už po 5 ks.  Hliníkové, mosadzné a nerezové obkladové profily môžete s platnosťou od 01.02.2013 objednávať v individuálnom balení už od 1 ks.

V sortimente hliníkových profilov došlo k niekoľkým zmenám v kódovom označení produktov, taktiež platné od 01.02.2013. Všetky zmeny sú v cenníku zaevidované a spolu s novým kódom zatiaľ uvádzame pre lepšiu orientáciu aj starý objednávkový kód.

Váš veľkoobchodný cenník platný od 01.02.2013 ste dostali do svojej e-mailovej schránky. Na vyžiadanie Vám platný cenník zašleme e-mailom aj vo formáte xls. 

V blízkom období začíname tiež s prípravou nového katalógu pre obkladové profily, ktorý bude obsahovať množstvo nových produktov. O aktuálnej ponuke ako aj platných cenách Vás budeme neodkladne informovať. Veríme, že vzhľadom na rastúci dopyt po moderných a trvácich materiáloch bude naša pripravovaná ponuka pre Vaše obchodné príležitosti veľkým prínosom.

Tešíme sa Vaše objednávky!

Tím EUROFINAL